Idź do treści strony
ZIT
19.04.2017 09:58

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.1.2

Spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

 

Termin i miejsce spotkania:

26 kwietnia 2017 r.

 

Urząd Miasta Olsztyna

Pl. Jana Pawła II nr 1

10-101 Olsztyn

sala 219

 

godz. 11:00 – 14:00

 

Warunki uczestnictwa:

Spotkanie otwarte skierowane jest do potencjalnych beneficjentów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

 

Więcej informacji:

 

Urząd Miasta Olsztyna

Biuro ZIT

e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu

tel. 89 523 61 20

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 6°C
Pochmurnie 9°C