Idź do treści strony
ZIT
28.10.2016 08:28

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 11.1.2

Spotkanie informacyjne

7 października 2016 r. odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów konkursu dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.


Spotkanie poprowadziła Pani Justyna Sarna-Pezowicz - Pełnomocnik Instytucji Pośredniczącej ZIT. Kluczowe założenia konkursu oraz najczęściej popełnianie błędy we wnioskach o dofinansowanie zostały omówione przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach, o których będziemy informować na naszej stronie oraz stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce "Weź udział w szkoleniach i konferencjach".

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 7°C
Pochmurnie 10°C