Idź do treści strony
ZIT
29.06.2018 11:39

Spotkanie informacyjne 6 lipca 2018 r.

Spotkanie informacyjne UM Olsztyna

Instytucja Pośrednicząca ZIT we współpracy z Instytucją Organizującą Konkurs tj. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości aplikowania o środki unijne w ramach:

 

- Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn,

- Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1 - agenda spotkania.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości, jakie niesie za sobą realizacja projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WiM 2014−2020. Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia przyszłych konkursów organizowanych w ramach Poddziałania 11.1.2 oraz Poddziałania 11.2.4 (planowane terminy naborów wniosków to wrzesień 2018 r.). Ponadto na spotkaniu przedstawiciele ROPS zaprezentują informacje w zakresie prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać do dnia 03.07.2018 r. za pośrednictwem poczty e-mail na adres funduszeeuropejskie@olsztyn.eu. W sprawach związanych z organizacją spotkania należy kontaktować się z Biurem ZIT, tel. 89 523 61 20.


Serdecznie zapraszamy

     <- Wstecz do: Archiwum

    

		
			
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 7°C
Częściowe zachmurzenie 19°C