Idź do treści strony
ZIT
01.08.2017 08:24

Ponad połowa alokacji ZIT zakontraktowana

Z przyjemnością informujemy, że poziom kontraktacji środków przeznaczonych na instrument ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  przekroczył 50%. Do dnia dzisiejszego beneficjenci z MOF Olsztyna podpisali umowy o łącznej wartości dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekraczającej 125 milionów złotych. Z pieniędzy tych będą realizowane:

- inwestycje w drogi lokalne,

- mobilność miejska,

- łańcuchy ekomobilności (komunikacyjne drogi rowerowe, chodniki, energooszczędne oświetlenie uliczne),

- budowa systemu bezpieczeństwa,

- działania związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w MOF Olsztyna.

Ponadto planuje się przeprowadzenie konkursów dla poddziałań:

- 4.4.1 Ekomobilny MOF - ZIT Olsztyn

- 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna

- 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn

- 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych - projekt ZIT Olsztyn

- 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz składania wniosków w planowanych konkursach.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 3°C
Pochmurnie 6°C