Idź do treści strony
ZIT
07.10.2016 14:34

Ogłoszenie naboru - Społeczny MOF

Zdjęcie Olsztyna

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:


Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

 

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020 - link do Konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16

 

Zapraszamy uprawnionych beneficjentów do składania wniosków w terminie od 31 października do 9 grudnia 2016 roku

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 8°C
Czyste niebo 10°C