Idź do treści strony
ZIT
10.07.2017 15:31

Już niedługo kolejny konkurs ZIT!

źródło: wykluczeniopiekunowie.fora.pl

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego planuje w październiku 2017 roku rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. W ramach konkursu przewiduje się możliwość dofinansowania następujących typów projektów:

 

- Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny),

 

- Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

 

Planowana alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 26 441 596,80 zł (6 331 800,00 euro). Szczegóły dotyczące podziałania dostępne są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11, dostępnym na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 3°C
Pochmurnie 6°C