Idź do treści strony
ZIT
27.02.2017 14:08

IZ RPO ogłosiła kolejny konkurs Społeczny MOF

Praca na wózku widłowym - źródło: promag.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

 

Zapraszamy uprawnionych beneficjentów do składania wniosków w terminie od 30 marca do 12 maja 2017 roku

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020 - link do Konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 7°C
Pochmurnie 10°C