Idź do treści strony
ZIT
08.08.2016 08:41

Aktualizacja listy Kandydatów na ekspertów

zdjęcie warsztatów

5 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w ramach następujących dziedzin i liczby ekspertów:

1)Dziedzictwo gospodarcze regionu - 1;

2)Infrastruktura edukacyjna - 13;

3)Infrastruktura popularyzująca naukę i innowacje - 6;

4)Infrastruktura społeczna - 3;

5)Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 5;

6)Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - 2;

7)Infrastruktura zdrowotna - 4;

8)Planowanie przestrzenne i rewitalizacja - 2;

9)Tabor kolejowy - 1;

10)Transport i tabor miejski - 3;

11)Tereny inwestycyjne - 2;

12)Turystyka i rekreacja - 8;

13)Promocja gospodarcza - 10;

14)Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP – 24.

 

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: rpo.warmia.mazury.pl/artykul/312/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-oceniajacych-wnioski

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 3°C
Pochmurnie 6°C