Idź do treści strony
ZIT

Pierwsza umowa na dofinansowanie podpisana

13.09.2016

Gmina Barczewo jako pierwsza podpisała umowę na dofinansowanie projektu finansowanego z instrumentu ZIT

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ 2014-2020

13.09.2016

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Ogłoszenie naboru - Ekomobilny MOF

02.09.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF

Szkolenie z zakresu Mobilności Miejskiej

24.08.2016

16 sierpnia 2016 r. w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu Mobilności Miejskiej

Preumowa na Bezpieczny MOF podpisana

19.08.2016

Podpisanie preumowy na realizację projektu Bezpieczny MOF

zdjęcie warsztatów

Aktualizacja listy Kandydatów na ekspertów

08.08.2016

5 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020

zdjęcie Muzeum techniki w Olsztynie

Wsparcie beneficjentów w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

04.08.2016

WFOŚiGW w Olsztynie oferuje wsparcie doradcze w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Pogoda
Pogodnie 12°C
Częściowe zachmurzenie 22°C